Mše svatá v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na zámku Červené Poříčí

Společenské akce

Mši svatou v zámecké kapli slouží P. Tomasz Kowalik, administrátor farnosti Švihov.