Na zámku Červené Poříčí i nadále pokračuje restaurování dvou putti ze zámecké brány

V restaurátorském atelieru pana Šindeláře proběhla další pracovní schůzka zabývající se restaurováním dvou putti ze zámecké vstupní brány.

V pátek 21. 4. 2017 proběhla s památkovým dozorem v restaurátorském atelieru další pracovní schůzka, při které se projednával vývoj restaurování našich putti ze zámecké brány.
Originály soch s domodelovanými chybějícími částmi z hlíny byly pokryty plastickou hmotou, aby vznikly jejich otisky-formy.
Za pomocí těchto forem byly vytvořeny sádrové odlitky, které se doretušují a na tečkovacím stroji se budou přenášet jejich tvary do přírodního kamene - to už bude umělecká kamenosochařská restaurátorská prácička.
Ale o tom Vás budeme informovat až příště. Zatím se dojede do kamenolomů pro vzorky pískovce.