Zámek Červené Poříčí pokračuje v restaurování dalších dvou soch ze zámecké vstupní brány

Ze zámku odjely další dvě sochy do ateliéru restaurátora pana Šindeláře, kde budou zahájeny práce podle předloženého restaurátorského záměru, který je i podkladem pro vydání závazného stanoviska Plzeňského kraje.

Na převoz soch přijelo nákladní auto s malým jeřábem, aby restaurátoři s velkou opatrností naložili barokní sochy z křehkého pískovce.
Sochy bohyně Minervy a bavorského lva (vyrobené 1766) jsou z portálu zámecké brány, odkud byly sneseny v roce 2005.
S finančním přispěním obce Červené Poříčí ve výši 300 tis. korun, jsme mohli zahájit jejich restarování.