Obnova červenopoříčského zámeckého schodiště se chýlí ke konci

Před čtrnácti dny jsme přistoupili k finální práci na stavební obnově zámeckého schodiště.

Tím se rozumí, že po všech průzkumech, archeologii, studiích a projektech, schvalovacích řízení, stavebních ohláškách a diskuzích, jsme mohli přistoupit k vlastní práci.
Byly zasypány archeologické sondy a na ně zhotoveno štěrkové lože pro položení prvního schodišťového stupně. Ze zadní-vnitřní strany přibyla podezdívka a byl položen další stupeň... a tak dále a dále, až bylo rozebrané schodiště umístěno na své původní stanoviště. Ještě nás čeká vnitřní výplň (štěrk se zeminou) a položení horní nášpalné plochy - podesty, ze které se již vstupuje do zámku. Budeme muset upravit i terén okolo schodů na původní úroveň mlatových-pískových cest, které jsme při archeologickém průzkumu objevili.
Takže... i takto malé schodiště je docela náročnou prací.
A proto nám držte palce ... po malých krůčcích totiž spějeme vpřed ke krásnému zámeckému sídlu.