Restaurování sochařské výzdoby vstupního portálu zámku Červené Poříčí

V sochařském ateliéru pana Šindeláře proběhl další kontrolní den restaurování sochařské výzdoby vstupního portálu zámku.

Socha lva a bohyně Minervy byly očištěné tlakovou párou, závažnější znečištění bylo odstraněno za použití jemných chemických prostředků, aby se neporušila struktura kamene.
Z kamenolomu byly dodány bloky pískovce, ze kterých budou vyhotoveny kopie dvou putti.
Kopie budou udělány tradičním sochařským postupem - přenesení originálu do kopie za pomoci "tečkovacího strojku". Tečkovací strojek je upevněn na „dřevěném kříži“ s třemi bodci, který se zavěšuje na základní body sádrového modelu (tzn. s domodelovanými částmi, které na originálu chybí). Na kříži je upevněn pomocí svěrky a stavitelného kloubu vlastní tečkovací strojek. Je to směrově nastavitelná objímka s posuvnou jehlou. Pomocí jehly se určí bod na sádrovém modelu a označí se tužkou. Strojek se poté přenese na nový kámen, kde jehla určí místo, které sochař opracovává.
A proč se strojek vlasně jmenuje tečkovací? Protože po přenesení všech bodů z modelu na kopii, zůstane na modelu spousta teček od tužky.