Zámek Červené Poříčí dosáhl prvního velkého cíle roku 2018

Bylo ukončeno restarování čtyř soch ze vstupního portálu zámku.

Fotografie ukazují “slavnostní” odhalení hotových sekaných kopií putti. Restaurátor Jaroslav Šindelář a jeho kolegové odvedli skvělou práci. Kromě nás byl nadšen i památkový dozor z generálního ředitelství v Praze.

A než se sochy osadí zpět na fasádu zámku, přiblížíme Vám jejich restaurování na malé výstavě o letních prázdninách.

Opětovné poděkování patří i obci Červené Poříčí, která přispěla štědrým finančním darem k realizaci restaurování těchto krásných uměleckých děl.