Architektura Ústí nad Labem 1900–1945

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

240

ISBN:

978-80-85036-84-8

catalog Tištěná verze

465 Kč

skladem

Koupit

Přáním autorů této knihy je udělat radost všem ctitelům moderní architektury města Ústí nad Labem a milovníkům průkopnického webu ÚSTÍ///AUSSIG – architektura na severu Čech, který se dlouhodobě a systematicky věnuje ústeckým stavbám a zde působícím architektům a stavitelům. Publikace prezentuje v rozšířené formě informace dostupné na tomto webu a zároveň výsledky několikaletého terénního i archivního průzkumu prováděného kmenovými i externími pracovníky ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Cílem knihy je nastínit srozumitelnou formou na příkladu devadesáti vybraných realizací alespoň ve zkratce stavební vývoj Ústí nad Labem mezi lety 1900 až 1945, během kterého se průmyslové a obchodní město přeměnilo v moderní velkoměsto a kulturní centrum regionu. V katalogové části jsou zastoupeny existující, ale také již zaniklé sakrální, školní, kulturní, sportovní i administrativní budovy, bankovní a obchodní domy, zdravotnická zařízení, technické stavby, ale i firemní a komunální sídliště nebo luxusní sídla ústecké vyšší třídy. Čtenář se může seznámit s díly významných tvůrců patřících mezi dobovou architektonickou špičku, ale také s realizacemi místních architektů a stavitelů, jejichž práce utvářely a formovaly charakter ústecké městské zástavby.

Obsah:
 • Předmluva aneb něco o knize
 • O pramenech, literatuře a metodě
 • Urbanistický a architektonický vývoj v letech 1900-1945

Katalog staveb

 • 1 Evangelický Kristův kostel
 • 2 Kostel Nejsvětější Trojice
 • 3 Vila Ignaze Petschka
 • 4 Loterijní vila Všeobecné německé výstavy
 • 5 Ústecká obchodní akademie a spořitelna
 • 6 Evangelický kostel apoštola Pavla
 • 7 Fara a kostel sv. Josefa
 • 8 Ježíšův evangelický kostel
 • 9 Městské lázně
 • 10 Ozdravovna pro tuberkulózní pacienty
 • 11 Lidový dům
 • 12 Městské divadlo
 • 13 Správní budova Schichtových závodů
 • 16 Státní reálná škola
 • 17 Německá slepecká škola
 • 18 Česká spořitelna
 • 19 Vila Carla Hermanna Wolfruma
 • 20 Plicní sanatorium
 • 21 Tuberkulózní pavilón městské nemocnice
 • 22 Městské bytové domy – Typ 1919
 • 23 Dělnická kolonie Schichtových závodů
 • 24 Úřednická kolonie Schichtových závodů
 • 25 Administrativní budova Severočeské společnosti pro vodní stavby
 • 26 Sál lidového domu s kinem Olympia
 • 27 Vila Antona Hübla
 • 28 Vila Franze Hellera
 • 29 Česká eskomptní banka
 • 30 Masarykovo zdymadlo a vodní elektrárna na Labi
 • 31 Palác České obchodní společnosti a Živnostenské banky
 • 32 České státní reálné gymnázium
 • 33 Česká obecná a občanská menšinová škola (Trmice)
 • 34 Vila Josefa Höniga
 • 35 Vila Heinricha Schichta
 • 36 Interní a chirurgický pavilón okresní nemocnice
 • 37 Živnostenská pokračovací škola
 • 38 Obytný a administrativní dům s kinem Alhambra
 • 39 Bytové domy městských elektrických podniků
 • 40 Městské bytové domy – Typ 1927
 • 41 Městská jatka
 • 42 Bytový dům Spolku pro chemickou a hutní výrobu
 • 43 Palác pojišťovny Riunione s kavárnou Grand
 • 44 Česká obecná a občanská menšinová škola (Krásné Březno)
 • 45 Česká obecná a občanská menšinová škola (Ústí nad Labem)
 • 46 Bytové domy pro státní zaměstnance
 • 47 Správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu
 • 48 Sídliště Spolku pro chemickou a hutní výrobu
 • 49 Ředitelské vily Spolku pro chemickou a hutní výrobu
 • 50 Vila Hanse Weinmanna
 • 51 Vila Franze Petschka
 • 51 Loděnice veslařského a bruslařského klubu
 • 53 Bytový dům Spolku pro chemickou a hutní výrobu
 • 54 Vila Johanna Fischera
 • 55 Vila Leo Picka
 • 56 Lázně Johanna Schichta
 • 57 Vila Aloise Winnara
 • 58 Městské bytové domy – Typ 1930
 • 59 Krematorium
 • 60 Vila manželů Klimschových
 • 61 Palác Scheckental s kavárnou Savoy
 • 62 Vila Carla Hermanna Wolfruma
 • 63 Německý úvěrový ústav
 • 64 Německé dívčí reformní reálné gymnázium
 • 65 Německá chlapecká a dívčí obecná škola
 • 66 Městské bytové domy zv. S-domy
 • 67 Bytový dům manželů Öttlových
 • 68 Vila Hugo Adlera
 • 69 Obecní sídliště Domovina
 • 70 Obchodní dům Jepa
 • 71 Vila Adolfa Pietschmanna
 • 72 Bytový komplex Domov
 • 73 Vila manželů Ahneových
 • 74 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 75 Obytný a obchodní dům Hvězda
 • 76 Obchodní domy Baťa – Pekař
 • 77 Vila manželů Klopstockových
 • 78 Most Dr. Edvarda Beneše
 • 79 Bytový dům Roberta Deutsche
 • 80 Palác pojišťovny Deutsche Ärztehaus
 • 81 Okresní nemocenská pojišťovna
 • 82 Ústecká spořitelna
 • 83 Sídliště Schichtových závodů na Kamenném vrchu
 • 84 Kostel sv. Jakuba
 • 85 Prázdninový dům Franze Hellera ml.
 • 86 Obchodní dům Holub – Komerční a soukromá banka
 • 87 Správní budova Mostecké uhelné důlní společnosti
 • 88 Sídliště Hanse Krebse
 • 89 Sídliště společnosti Domovina
 • 90 Sídliště pro zaměstnance říšské správy

Resümee

Heslář architektů a stavitelů

Místní rejstřík

Jmenný rejstřík

Literatura a prameny