O zámku v Červeném Poříčí

Stručně z historie zámku

 • Zámek Červené Poříčí je unikátní památkou saské renesance dochované v Plzeňském kraji.
 • Byl postaven roku 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na místě starší tvrze.
 • Za účast ve stavovském povstání byl zámek Mikulášovi roku 1623 zkonfiskován a dostal se do vlastnictví bavorského rodu Kronenbergů.
 • O barokní úpravy se zasloužili Haubenové, Törringové z Jettenbachu a bavorský vévoda Klement František I.
 • V 19. století se zámek ocitl v rukách habsburské císařské rodiny, konkrétně toskánských vévodů.
 • Po vzniku ČSR připadl státu.
 • Po 2. světové válce sídlo lesního závodu.
 • Od 60. let 20. století byl zámek využíván jako byty zaměstnanců lesního závodu.
 • V roce 1997 přešel pod správu Národního památkového ústavu.
 • Od roku 2010 je zapsán jako národní kulturní památka.
 • V současné době je zámek Červené Poříčí spravován Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích.

Chcete se dozvědět více?