Svatba na  zámku Červené Poříčí

Vážení a milí snoubenci, jsme rádi, že jste si pro Váš svatební den vybrali právě zámek Červené Poříčí.

Svatební obřady se na zámku Červené Poříčí konají převážně v průběhu návštěvnické sezony od dubna do října v zámecké kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, za hezkého počasí v zámeckém parku.

Sňatek lze uzavřít civilní i církevní.

 

 

 

 

Civilní svatební obřad

Civilní svatební obřad a veškeré formální náležitosti s ním spojené má na starosti matrika městského úřadu Švihov.

 • adresa: nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
 • kontaktní osoba: Hana Bártová
 • telefon: 376 393 244
 • e-mail: mu@svihov.jz.cz, mu-svihov@klatovsko.cz
 • web: www.svihov-svatby.cz

Zde je potřeba předložit nejpozději 1 měsíc před svatebním obřadem:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství, dostupný na webových stránkách MÚ Švihov
 • rodné listy
 • občanské průkazy
 • u rozvedených snoubenců též pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství

Církevní svatební obřad

Církevní svatební obřad je potřeba domluvit na Římskokatolické farnosti Švihov. 

 • adresa: Komenského 92, 340 12 Švihov
 • kontaktní osoba: P. Mgr Tomasz Kowalik
 • telefon: 376 393 218
 • e-mail: farnostsvihov@email.cz, tomkokowalik@seznam.cz
 • web: www.farnostsvihov.estranky.cz

Případně se můžete domluvit s vámi zvoleným duchovním a poté se správou zámku. Na matrice MÚ Švihov je po domluvě s duchovním nutné opatřit si žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku (dostupné na  webových stránkách MÚ Švihov) a předložit doklady stejné jako při uzavírání civilního sňatku.  

Pokud uvažujete o svatbě na zámku Červené Poříčí, obraťte se na správu zámku, kde vám rádi vysvětlíme podmínky konání a ukážeme vám možná místa.

Co je třeba udělat, pokud ste se rozhodli říct své ANO u nás na zámku?

 • Rezervujte si termín svatby na matrice MÚ Švihov či na Římskokatolické farnosti Švihov.
 • Poté si společně domluvíme další podrobnosti konání svatebního obřadu na zámku a sepíšeme smlouvu o konání svatebního obřadu.
 • Až po uzavření smlouvy o  konání svatebního obřadu Vám matriční úřad závazně potvrdí termín konání obřadu. 
 • Místa pro konání svatebního obřadu poskytujeme bez výzdoby. Pokud máte o výzdobu zájem, je možné si po dohodě se správou zámku místo vyzdobit. Firmu, která vám prostor vyzdobí a hned po obřadu výzdobu demontuje a odveze, si sháníte sami.
 • Fotograf je plně ve vaší režii. Ve většině případech to bude právě on, kdo bude určovat dění v zámku po skončení obřadu. Proto ho informujte o vašich požadavcích.

Svatebčanům je zdarma k dispozici parkoviště ve správě obecního úřadu Červené Poříčí, které se nachází před vstupem do zámku nebo na náměstí obce cca 150 metrů od vstupu. Po domluvě je možný příjezd vozidla s budoucími manželi na nádvoří zámku.

Průběh svatebního obřadu

Na místo obřadu se dostavte přibližně 10 minut před sjednaným začátkem, aby byl zajištěn bezproblémový průběh obřadu. Průběh svatebního obřadu je zcela v režii vaší a pracovníků městského úřadu. V případě, že nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme, aby se hudebníci předem seznámili se zdejší akustikou.

Poplatek

Poplatek za pronájem prostoru na zámku Červené Poříčí je stanoven aktuálním cenovým výměrem vstupného a služeb – v roce 2019 činí
5000 Kč včetně DPH.

Poplatek zahrnuje:

 • pronájem prostor včetně přípravy a úklidu
 • doprovod pracovníků zámku při obřadu
 • daň z přidané hodnoty.

Poplatek uhraďte v pokladně či v kanceláři správy zámku v měsíci, v němž se koná svatba, nejpozději však v den konání obřadu.