Informace pro návštěvníky

Milí návštěvníci, pokusili jsme se stručně shrnout vše, co byste mohli potřebovat vědět před cestou na Červené Poříčí.

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky zámku neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak památkový objekt poškozovat.

Na prohlídkové trase zámek je možné fotografovat bez použití přídavných zařízení (stativ, blesk, selfiestick)

Služby pro návštěvníky

  • Suvenýry a upomínkové předměty můžete zakoupit přímo v pokladně zámku.
  • Pamětní razítko zámku je k dispozici v pokladně zámku.
  • Kulturní akce, které se konají v areálu zámku najdete zde.

Parkoviště

Možnost parkování je přímo před vstupem do zámku nebo na náměstí obce Červené Poříčí, cca 150 m od vstupu.

Bezbariérový přístup

Zámek Červené Poříčí má bezbariérové pouze nádvoří a zahradu (bez zpevněných cest). Na nádvoří je veřejná toaleta pro hendicapované. Je možný vstup do pokladny zámku a za pomoci osob v jejich okolí i do zvýšeného přízemí prohlídkové trasy zámek.

Mazlíčci

Vstup do areálu není domácím mazlíčkům povolen. 

Cyklisté

Vstup s bicyklem je možný na nádvoří zámku. V areálu se nenacházejí žádné odkládací stojany na kola. Vstup do vnitřních prostor zámku není povolen pro cyklisty v tretrách vybavených kovovými nášlapy.

Zázemí pro děti

Zámek Červené Poříčí není vybaven zázemím pro malé děti. Přístup do areálu zámku a na prohlídkovou trasu je pouze v doprovodu dospělé osoby.

Občerstvení

Možnost občerstvení je v restauraci, vzdálené od vstupu do zámku cca 150 m.

V letních měsících je možnost osvěžení i přímo na pokladně zámku chlazenou Karáskovou limonádou.