Informace pro návštěvníky

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky zámku neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak památkový objekt poškozovat.

Na prohlídkové trase zámek je možné fotografovat bez použití přídavných zařízení (stativ, blesk, selfiestick)

Služby pro návštěvníky

  • Suvenýry a upomínkové předměty můžete zakoupit přímo v pokladně zámku.
  • Pamětní razítko zámku je k dispozici v pokladně zámku.
  • Kulturní akce, které se konají v areálu zámku najdete zde.

Parkování

Možnost parkování je přímo před vstupem do zámku nebo na náměstí obce Červené Poříčí, cca 150 m od vstupu.

Přístupnost

Zámek Červené Poříčí má bezbariérové pouze nádvoří a zahradu (bez zpevněných cest). Na nádvoří je veřejná toaleta pro hendicapované. Je možný vstup do pokladny zámku a za pomoci osob v jejich okolí i do zvýšeného přízemí prohlídkové trasy zámek.

Zvířata

Vstup do areálu není domácím mazlíčkům povolen. 

Cyklisté

Vstup s bicyklem je možný na nádvoří zámku. V areálu se nenacházejí žádné odkládací stojany na kola. Vstup do vnitřních prostor zámku není povolen pro cyklisty v tretrách vybavených kovovými nášlapy.

Pro děti

Zámek Červené Poříčí není vybaven zázemím pro malé děti. Přístup do areálu zámku a na prohlídkovou trasu je pouze v doprovodu dospělé osoby.

Občerstvení

Možnost občerstvení je v restauraci, vzdálené od vstupu do zámku cca 150 m.

V letních měsících je možnost osvěžení i přímo na pokladně zámku chlazenou Karáskovou limonádou.