Historie v datech

Chronologický přehled historie zámku

   
1318–1352 první zmínky o obci, panství v držení Jaroslava z Poříčí
1411 na panství sídlí Radoslav z Kocova
1473 panství v majetku Jana z Rýzmberka a na Rabí
1547 nový majitel panství Jindřich Mladota z Jilmanic
1569 majitel panství je Mikuláš Šic z Drahenic
1571 panství k tvrzi náležející se ujali bratři Adam a Albert Šicovi
1606 vyhořela tvrz s hospodářským dvorem. Následkem požáru umírá Albrecht Šic.
1611 nový zámek staví Albrechtův syn Mikuláš Šic
1622 Mikuláš Šic přichází o zámek za sympatie s českými stavy v době pobělohorské
1623 panství kupuje plukovník Filip Adam svobodný pán z Kronbergu
1692 umírá poslední Kronberg Adolf Ota a panství je v držení jeho tří dcer
1709 panství kupuje bavorský šlechtic a císařský generál Jan Jiří z Hauben
1713 hraběnka Amálie Eleonora z Hauben nechává vystavět návesní kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
1716 padl císařský generál Jan Jiří z Hauben ve válce s Turky u Petrovaradína
1717 panství dědí dcera Františka Augusta provdaná za hraběte Thörringa z Jettenbachu. Za jejího působení dochází k barokním úpravám zámku.
1721 působí na zámku malíř Jan Jiří Major z Furlánska v severní Itálii.
1763 panství v dražbě získává bavorský vévoda Kliment František
1764 kolem zámku se osazují nové zahradní plastiky – busty českých panovníků a busty ovidiovských postav – celkem 56 kusů
1767 probíhá rokoková výmalba pokojů vévodského apartmá v horním patře zámku, které provádí dvorní malíř Antonín Smuth z Prahy
1770 se dokončuje stavba panského pivovaru, který navrhuje dvorní stavitel Pražského hradu Antonín Kunz
1795 panství vlastní bavorský kníže Maxmilián Josef
1805 uzavřena státní smlouva o převodu panství z rukou bavorského knížete do majetku habsbursko-lotrinského arcivévody a salcburského kurfiřta Ferdinanda III.
1814 se Ferdinand III. stává vévodou toskánským.
1815  Ferdinand III. postupuje panství rakouskému císaři Františkovi I. jako majetek pro jeho vnuka Františka Karla – Orlíka
1829 zámek je vyprázdněn od cenného nábytku a zařízení, panstvo zde trvale nepřebývá
1832 po předčasné smrti Františka Karla přechází majetková država na vévodu toskánského Leopolda II.
1847 získává panství císař Ferdinand V. - Dobrotivý
1917-1918 řádí v obci španělská chřipka
1919 velkostatek Červené Poříčí získává nově vzniklý československý stát a právo hospodaření získá Ústřední ředitelství státních lesů
1926 se v bývalém panském pivovaře vaří nové pivo Regent
1930 místní dělníci si staví na poli pod pivovarem nové domy
1935 obec začíná stavět kanalizaci a u zámecké kaple nechává stavět kamenný taras
1940 jsou na obecní úřad svoláni obyvatelé, kde jim úředníci z okresního úřadu vystavují občanské průkazy
1945 na zámku bydlí Němci, přesto je tam 5. Května vyvěšen československý prapor. V tento den přijíždějí do obce američtí vojáci v džípech.
1946 začíná elektrifikace obce
1947 začíná fungovat obecní rozhlas – jeden z tlampačů je umístěn na věži zámku
1958 Správa státních lesů začíná s opravou zámecké budovy a věže, ze které začíná opadávat omítka. Ve věži se nachází pamětní pouzdro s listinami a drobnými mincemi rakouské měny
1993 mobiliář zámecké kaple je sepsán a přemístěn do depozitáře muzea v Klatovech
1994 se provádí oprava střechy vnějších omítek na kapli Nejsvětějšího Srdce Krista
1997 správu zámku přebírá Státní památkový ústav v Plzni
2007-2012 stavební úpravy krovů a střech budov zámku, předzámčí a věže
2014-2015 realizace projektu Obnova zámeckého parku a ovocného sadu z Operačního programu Životní prostředí

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Marcel Čermák

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 432
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Červené Poříčí 1 34012