Zřícenina hradu Roupov

Velmi příjemná procházka okolo zříceniny gotického hradu Roupov, který byl na počátku 18. století připojen k červenopoříčskému panství.

Severozápadním směrem od zámku Červené Poříčí se nachází rozsáhlé torzo gotického hradu Roupov, jehož největší dominantou je dochovaný štíhlý osmiboký komín hradní kuchyně z 16. století. 

Hrad, založený ve 13. století , byl již v průběhu 14. století přestavěn královskou dvorní hutí pro velmi významného úředníka Něpra z Roupova. K částečné renesanční přestavbě a výstavbě velkolepé kuchyně došlo na konci 16. století za Jana Netolického. Po téměř sto letech vlastnictví pánů z Klenové, v roce 1704, koupil zdejší hrad Jan Jiří z Hauben a připojil ho ke svému červenopoříčskému panství. Jan Jiří z Hauben však hrad nevlastnil příliš dlouho, neboť v roce 1716 zahynul v boji proti Turkům. Od té doby začal hrad chátrat a byl využíván jako levný zdroj stavebního materiálu. Zříceninou je pak od roku 1817.

Během pozemkové reformy, jež probíhala od roku 1919, odkoupil hrad s okolím vyslanec České republiky v Rusku. Za hospodářské krize pak nechal vyčistit polozavezený hradní příkop a v rukou jeho rodiny zůstal hradní areál až do konce komunistické vlády.

V současné době je hradní areál v soukromých rukách.

Při procházce tamního hradního areálu můžete narazit na obvodobé zdivo hradního paláce, opevnění východního předhradí s dvěma baštami, torzo vstupního křídla i s bránou, ale i na válcovou věž. Vašemu oku však jistě neunikne ani štíhlí osmiboký komín, jenž vede z hradní kuchyně.