Od podzimu do jara na zámku Červené Poříčí

S uplynulou návštěvnickou sezonou a uzavřením bran zámku zaměstnanci památkového objektu s prací nekončí.

Ty tam jsou krásné chvíle s návštěvníky na prohlídkové trase zámku, romantika letních měsíců odplouvá v dál, opět začínají nikdy neutuchající snahy na stavební obnově budov a údržbě zahrad, plánování, rozpočtování a vymýšlení nových prohlídkových tras, kulturních programů a akcí.

Hrabání listí, odstranění letničkových výsadeb, sázení jarních cibulovin, bílení stromků, zazimování zámeckých budov, údržba zahradního mobiliáře a zemědělské techniky, postupně organizovaný úklid budov patří nedílně k práci všech zaměstnanců, kteří v tomto ročním období na čas rádi vypnou počítače, odloží tužky a výkazové tabulky.

Ve chvílích, kdy si na zámku potřebujeme oddychnout od fyzické práce, se za mrazivých dní přitulíme k bublajícímu ústřednímu topení, abychom si studiem stavebně historických průzkumů a různých archiválií doplnili informace. A mohli Vám s novou sezónou prozradit další a další poznatky z dob dávno minulých.

Teď už víte, co se děje za zámeckými zdmi, když venku vločka vločku stíhá. Nenudíme se, ale už se nám po Vás návštěvnících stýská. Ale ne na dlouho, již v sobotu 30. března 2019 se zámecké brány znovu otevřou. U nás se máte vždy na co těšit.